PROIZVODI

ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE

 

 

 

Kao dio vertikalne ponude društva BRAMGRAD d.o.o. nalazi se i proizvodnja predgotovljenih Armirano-Betonskih montažnih konstrukcija i elemenata za objekte visokogradnje (hale, skladišta, poslovni i proizvodni objekti, poljoprivredni, sportski i industrijski objekti).

 

Objedinjujući iskustvo u izvedbi i prednosti montažnog načina gradnje investitorima se nude skraćenje vremena potrebnog za izgradnju i početka korištenja objekta, kao i niži troškovi izgradnje i kasnijeg održavanja. Obzirom da montaža konstrukcije spada u tzv. suhu gradnju istu je moguće provoditi i u zimskim mjesecima te odabrati vrstu pokrova i fasadnih panela prema izboru.

 

Nakon definiranja korisnikovih želja i potreba pristupa se projektiranju i pripremi tzv. radioničkih nacrta. Svi dijelovi konstrukcije i elementi se proizvode u specijalnim metalnim kalupima poštujući pravila struke, sve pozitivne zakonske propise i standarde, kao i procese kontrole kvalitete. Površine elemenata ne zahtijevaju dopunsku obradu.

 

 

 

 

 

 

Karakteristike AB konstrukcije i elemenata:

 

1. Stupovi
Dimenzije stupova u ovisnosti o visini i namjeni građevine. Maksimalna visina prema projektiranom zahtjevu.
Montaža stupova izvodi se u monolitno izvedene temeljne čašice.

 

2. Krovni nosači
a) Glavni krovni nosač tipa "A" poprečnog presjeka "I " ili "T " profila. Standardni rasponi od 10,00 do 18,00 m.
Raspoloživi i veći rasponi na zahtjev.
b) Sekundarni krovni nosači ( krovne gredice) poprečnog presjeka "T" profila. Standardne dužine od 4,50 m do 10,40 m na koje se postavlja pokrov (lim, paneli).

 

3. Grede 
a) Stropne grede
b) Uzdužne ukrute poprečnog presjeka "H" ili "T" profila
c) Nosači kranskih staza

 

4. Ploče  
a) Stropne "TT" (pi) ploče raspona do 16,00 m,
b) Stropne prednapete šuplje ploče PPV raspona do 16,00 m,
c) Stropne ploče - OMNIA debljine 5 cm sa rešetkastim "A" nosačima za raspon zidova (nosača) do 7,50 m,
d) Krovne "TT" (pi) ploče,
e) AB podne ploče uz upotrebu klasične armature ili čeličnih iglica sa izvedbom industrijskog poda prema namjeni objekta (protuhabajući, epoxy, poliuretanski, akrilni, keramičke pločice, linoleumi i dr.).

 

 

Dužina i visina objekta prilagođavaju se u ovisnosti o tehnološkoj namjeni i zahtjevima Investitora, a moguća je izvedba i nosača kranskih staza za proizvodne i logističke objekte te izrada objkata sa etažama.

BRAMGRAD-UPRAVNA ZGRADA STAMBENA ZGRADA TRNJU KOMPLEKS STAMBENIH ZGRADA U SISKU

Bramgrad d.o.o.
za graditeljstvo i inženjering
OIB: 86369892427

Adresa:
Vučak 28
HR-10090 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3498 456
Fax: +385 (0)1 3499 294
E-mail: uprava@bramgrad.hr

Žiro račun: 2484008-1104366354
Raiffeisenbank Austria d.d.
Temeljni kapital: 12.343.000,00 kn